Contact

Pentru detalii, ne puteti contacta dupa cum urmeaza:

  • Romani CRISS – Centrul Romiilor pentru Interventie Sociala si Studii Str. Raspantiilor nr. 11, sector 2, 020547 Bucuresti, Romania; tel: (+40) (21) 3107070; email: office@romanicriss.org
  • INPPA Strada Vulturilor 23, sector 3, 030167 București, Romania; tel: (+40) (21) 3200308; email: office@inppa.ro
  • Centrul „Amalipe” Str. Samuil nr. 4, etaj 1, apt. 16, Veliko Tarnovo, 5000, Bulgaria; tel: (+359) (062) 600224; email: office@amalipe.com
 
Proiectul “Imbunatatirea cunostintelor avocatilor in materia drepturilor fundamentale” este finantat de Comisia Europeana, in cadrul programului JUST/2014/JTRA/AG/EJTR, gestionat de Directoratul General – Justitie. Proiectul, are o durata de 17 luni, si este implementat de Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii, in parteneriat cu Centrul pentru Dialog Interetnic si Toleranta “Amalipe” (Bulgaria) si INPPA – Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (Romania).